top of page

DECIZII PENTRU ANUL 2024

DECIZIE Nr. 1.30 din 08 februarie 2024  "Cu privire la modificarea comisiilor consultative de specialitate"

DECIZIE Nr. 1.16 din 08 februarie 2024  "Cu privire la constituirea comisiei administrative"

 DECIZIE Nr. 1.38 din 08 februarie 2024 "Cu privire la aprobarea Planului de gestionare a patrimoniului public APL Bubuieci"

DECIZIE Nr. 1.31 din 08 februarie 2024  "Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al activităților culturale pentru anul 2024"

DECIZIE Nr. 1.6 din 08 februarie 2024  "Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2024"

DISPOZIŢIE nr. 1 din 04.01.2024
Cu privire la inițierea consultării publice asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Planului de gestionarea patrimoniului public APL Bubuieci (2024-2026)"

DECIZIE Nr. 1.17 din 08 februarie 2024  "Cu privire la aprobarea componenței Consiliului comunei Bubuieci pentru protecția drepturilor copilului"

DECIZIE Nr. 1.7 din 08 februarie 2024 "Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024"

bottom of page