top of page

Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei ruraleDirecția generală economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău, vă aduce la cunoștință că, fermierii împreună cu primăriile pot solicita granturi pentru infrastructura de irigare.

Scopul proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare, este de a acorda suport pentru investiții în infrastructura de irigare, care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare, inclusiv:

  • infrastructura publică (infrastructura economică/productivă de irigare) va include Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei şi includ: stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 m3, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);

  • sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existentă în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac). Aceste sisteme vor include: stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptuşite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 m3 și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);

  • construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei (aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice), care nu vor fi date în arendă pentru piscicultură;

  • zona de implementare, care includ zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfăşoară activitatea în mediul urban


Grup țintă APL (Primăria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (WUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

1. numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri;

2. toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie sa fie înregistraţi şi să desfăşoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfăşurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an;

3. fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 10 ha (în proprietate şi închiriat);

4. activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației în vigoare. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora;

5. toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect;

6. terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;

7. fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client;

8. Autoritatea Publică Locală sau/și Agenția Apele Moldovei trebuie să fie pregătite să mențină în funcțiune şi să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia;


Sursa de finanțare:

Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246);

-obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total.


În cazul în care solicitanții intenționează sa implementeze proiecte mai mari de infrastructura, suma care va depăși fondurile disponibile va fi acoperită de beneficiari (grup client cu Autoritatea Publica Locala).

Totodată de menționat că, cu cât numărul beneficiarilor din grupul client este mai mare cu atât suma grantului este mai mare.

Detalii privind contribuția beneficiarilor, documentele solicitate, procedura de aplicare, etapa de evaluare a cererii de finanțare găsiți accesând pagina:UCIP IFAD (www.ucipifad.md) rubrica Servicii/Granturi.


În fiecare trimestru, cererile eligibile care au trecut cu succes etapele de evaluare vor fi selectate pentru finanțare, în baza listei stabilite în ordine descrescătoare după punctajul acumulat, până la alocarea integrală a sumei prevăzute în bugetul anului pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comitetului de selectare (CS) pentru aprobare și finanțare. Solicitanții aprobați vor fi invitați să semneze un contract de investiții care prevede rolurile şi responsabilitățile părților.

Achiziția sistemelor de irigare se va face de către UCIP IFAD, iar beneficiarul va fi obligat să depună contribuția în numerar în contul bancar UCIP IFAD la etapele prestabilite și înainte de semnarea contractului de construcție a sistemelor de irigare.

Pachetele de documente vor fi prezentate într-un plic sigilat cu indicarea obligatorie a concursului, a numelui beneficiarului și a datelor de contact la: mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, bir. 1303.

Pentru întrebări sau clarificări, puteţi contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la telefon: 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura).

Rezultatele examinării și evaluării vor fi notificate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile finale aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.

14 afișări

Comments


bottom of page