top of page

Agenția de Mediu anunță despre examinarea cererii pentru acordul de mediu privind reciclarea anvelopelor uzate


Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că la Agenția de Mediu a fost înregistrată cererea privind emiterea acordului de mediu pentru activitatea planificată: „Reciclarea produselor din cauciuc (anvelope uzate) prin tehnologia de descompunere termică a deșeurilor organice și anorganice (piroliza), pe terenul cu nr. cadastrale 0142301007 și 0142301102 din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, pentru examinare și emitere a actului permisiv.


Activitatea planificată se încadrează în prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014, Anexa nr. 1 „Lista activităților planificate supuse în mod obligatoriu evaluării impactului asupra mediului” pct. 17.


Din informația prezentată (se anexează), se constată că activitatea planificată se prevede a fi desfășurată pe terenul cu nr. cadastrale 0142301007 și 0142301102, zonă industrială din extravilanul localității, proprietatea privată a S.R.L. „HOLD-SG”.


Luând în considerare cele expuse și prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu transmite autorităților publice centrale și locale interesate cererea privind emiterea acordului de mediu și informația cu referire la activitatea planificată „Reciclarea produselor din cauciuc (anvelope uzate) prin tehnologia de descompunere termică a deșeurilor organice și anorganice (piroliza), pe terenul cu nr. cadastrale 0142301007 și 0142301102 din com. Bubuieci, mun. Chișinău”, pentru examinare și prezentare a comentariilor, propunerilor asupra obiectivului, date planificate și, dacă este cazul, asupra informației care trebuie inclusă în programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului.


Conform prevederilor art. 7 alin. (4) al Legii 86 din 29.05.2014, comentariile și propunerile vor fi prezentate în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării cererii și a informației pentru activitatea sus-menționată.10_650 Reciclarea anvelopelor
.pdf
Descarcă PDF • 20.16MB

31 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page