top of page

Anunţ licitaţie cu strigarePrimăria com. Bubuieci, mun. Chișinău, anunţă pe data de 08.05.2024, ora 10.00, în sala de ședință din cadrul Primăriei com. Bubuieci (str. Toader Bubuiog nr. 28), desfășurarea licitaţiei ,,cu strigare” de vânzare a următoarelor bunuri imobile:

  • lotul nr. 1 - teren, nr. cadastral 0142203113, suprafața 0,3917 ha, modul de folosință agricol, bonitatea – 66, amplasat în comuna Bubuieci, extravilan, prețul inițial - 120 000,00 mii (o sută douăzeci de mii 00) lei;

  • lotul nr. 2 - teren, nr. cadastral 0142204082, suprafața 9,0910 ha, modul de folosință agricol, bonitatea – 85, amplasat în comuna Bubuieci, extravilan, inclusiv construcția, nr. cadastral 0142204082.01, prețul inițial - 1 317 400,00 (un milion trei sute șaptesprezece mii patru sute, 00) lei.

Pentru participare la licitație, se vor prezenta: cererea, actul de identitate (ptr.persoanele fizice), după caz, procura, copia certificatului de înregistrare (ptr.persoanele juridice), confirmarea achitării taxei de participare la licitație în mărime de 700 lei persoane fizice și 1300 lei persoane juridice pentru lotul nr. 1 și respectiv pentru lotul nr. 2 taxa de participare la licitație va fi în mărime de 1000 lei persoane fizice și 2000 lei persoane juridice la contul IBAN: MD72TRPDAK142310A11188AA.


Acontul de 10% din prețul inițial se va achita la contul IBAN: MD98TRPDAK371210B02812AB. Termenul-limită de de punere a cererilor este data de 03.05.2024, ora 12:00. Informații suplimentare la tel.: 022-41-49-69, e-mail: www.primariabubuieci.com.251 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page