top of page

ANUNȚ organizarea consultărilor publice pentru stabilirea cotelor impozitului

ANUNȚ

privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" și ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022"


Primăria comunei Bubuieci inițiază începând cu data de 01.11.2021 până la data de 23.11.2021, consultarea publică a proiectelor de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" și ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022".

Scopul proiectului este: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul comunei Bubuieci pe anul 2022, în conformitate cu art. 288 din Codul Fiscal și a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2022, în conformitate cu art. 276 din Codul Fiscal.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pe anul 2022 și a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2022.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: prin proiectele de decizie se pune în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul comunei Bubuieci pe anul 2021 și stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022.

Beneficiarii proiectelor de decizie sunt: locuitorii comunei Bubuieci, agenții economici din teritoriu, conducătorii instituțiilor publice subordonate primăriei, consilierii locali.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;

b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;

c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în buget;

d) planificarea resurselor financiare și direcționarea la programe de evidență vitală, care ar permite soluționarea problemelor stringente, fără admitere de datorii creditoare și blocaje financiare în sistemul bugetar.

Impactul estimat al proiectelor de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale și a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: în conformitate cu prevederile Titlului VI a Codului Fiscal, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legea Republicii Moldova cu privire la punerea în aplicarea a Titlului VI nr. 1056-XIV din 16.06.2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, în temeiul art. 14 alin.(1), (2) lit. a) a Legii Republicii Moldova privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul comunei Bubuieci, DECIDE:

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 16.11.2021, pe adresa: com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Toader Bubuiog, 28, MD-2081 sau la adresa electronică: primarie.bubuieci@gmail.com.

Persoană de contact: Dna Vera Moraru, email: moraru_japalau@mail.ru, dna Olga Moraru email: moraru_1986_olga@mail.ru, telefon de contact: 022-41-56-53.


Dispoziție, proiecte decizii, Notă inform
.zip
Descarcă ZIP • 6.15MB

94 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page