top of page

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pentru aprobarea bugetului 2022

ANUNȚ

privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci pentru anul 2022 în prima și a doua lectură”


Primăria comunei Bubuieci inițiază, începând cu data de 28.10.2021 până la data de 18.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Bubuieci pentru anul 2022 în prima și a doua lectură ".

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului Primărie comunei Bubuieci şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2022.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului local, aprobarea bugetelor instituțiilor finanțate de la bugetul local.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului local, surselor de finanțare a bugetului, bugetelor instituțiilor finanțate de la bugetul local, programelor locale pe anul 2022.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: locuitorii comunei Bubuieci, instituțiile finanțate de la bugetul local.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;

b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea instituțiilor locale și realizarea programelor locale, propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art. 24, art. 25 și art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale", art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419 - XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat", Hotărârii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea", Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 15.11.2021, pe adresa: com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Toader Bubuiog, 28, MD-2081 sau la adresa electronică: primarie.bubuieci@gmail.com.

Persoană de contact: Dna Petica Galina, email: galinapetica@mail.ru, telefon de contact: 022-41-48-32.


Dispoziția nr. 83 din 28.10.2021 inițierea consultărilor publice BUGETUL
.pdf
Descarcă PDF • 725KB

Proiect de decizie aprobarea bugetului 2022
.pdf
Descarcă PDF • 1.19MB

Informație privind estimările bugetelor locale
.pdf
Descarcă PDF • 1.08MB

ANEXA 1
.pdf
Descarcă PDF • 275KB

ANEXA 2
.pdf
Descarcă PDF • 618KB

ANEXA 3
.pdf
Descarcă PDF • 1.37MB

ANEXA 4
.pdf
Descarcă PDF • 726KB

ANEXA 5
.pdf
Descarcă PDF • 184KB

ANEXA 6
.pdf
Descarcă PDF • 232KB

ANEXA 7
.pdf
Descarcă PDF • 185KB

ANEXA 8
.pdf
Descarcă PDF • 168KB

NOTA INFORMATIVA LA PROIECTUL BUGETULUI 2022
.pdf
Descarcă PDF • 4.33MB


143 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page