top of page

ATENȚIE! CONCURS pentru ocuparea funcției vacante

ATENȚIE! CONCURS!

Primăria com. Bubuieci anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al creșei-grădinițe nr. 1 din com. Bubuieci

La funcția de director pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- studii superioare universitare;

- are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

- cunoaşte limba română;

- este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al creșei-grădinițe nr. 1 din com. Bubuieci vor prezenta, la Primăria com. Bubuieci, din str. Toader Bubuiog, 28, bir. 7, personal sau printr-un reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării în Monitorul Oficial la data de 22.10.2021, următoarele acte:

1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii;

4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general;

6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7. Cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere;

8. proiectul planului de dezvoltare a instituției în viitoarea funcţie, pentru 5 ani;

9. altele;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Actele vor fi depuse la Primăria com. Bubuieci din str. Toader Bubuiog, 28 în bir. 7 între orele 9:00 – 12:00.

Informații suplimentare puteți obține: Telefon de contact: 022 414869, 022 415136 sau e-mail: primaria.bubuieci@gmail.com


Data limită de depunere a dosarelor – 20.11.2021231 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentários


bottom of page