top of page

!!!


A N U N Ț

privind organizarea consultării/audierii publice a proiectului

Planului de amenajare a teritoriului comunei Bubuieci

cumulat cu Planurile urbanistice generale a sat. Bubuieci,

sat. Bîc, sat. HumuleștiPrimăria comunei Bubuieci iniţiază, începând cu data de 07.04.2021, consultarea publică a proiectului Planul de amenajare a com. Bubuieci, cumulat cu Planurile urbanistice generale a sat. Bubuieci, sat. Bîc, sat. Humulești.

Scopul proiectului este de dezvoltare strategică a localității și necesită a fi aprobat în ordinea stabilită de către Consiliul local al comunei Bubuieci.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului Planul de amenajare a com. Bubuieci, cumulat cu Planurile urbanistice generale a sat. Bubuieci, sat. Bîc, sat. Humulești este necesar de examinat și aprobat pentru determinarea strategiilor și direcțiilor principale de evoluție a comunei Bubuieci pentru asigurarea unei orientări corecte eficiente și eficace, în strictă corespundere cu interesele și necesitățile comunității.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: planificarea strategică de dezvoltare socio-economică a comunității.

Beneficiarii proiectului este Primăria com. Bubuieci în interesul comunității.

Rezultatele scontate ca urmare a aprobării/implementării în urma consultărilor publice sunt: înţelegerea corectă a celor mai importante probleme de interes locat scoaterea în evidență a zonelor strategice de dezvoltare (regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural urbanistic).

Impactul estimat al proiectului de decizie este unificarea poziţiei şi consolidarea eforturilor în integrarea și armonizarea noilor construcții cu cele existente, dimensionarea, funcționalitatea și aspectul arhitectural urbanistic, crearea condițiilor de trai viabile și vitale pentru comunitate (echiparea cu utilități).

Proiectul este elaborat de IMP CHIȘINĂUPROIECT, în baza documentației normative (Legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, NCM B.01.02:2016 Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, NCM B.01.05:2019 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale).

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27.04.2020, pe adresa electronică: primarie.bubuieci@gmail.com, sau pe adresa poștală municipiul Chişinău, comuna Bubuieci, str. Toader Bubuiog nr. 28. Informații suplimentare numărul de telefon 022420999, Arhitect Paiu Nicolae

Planul de amenajare a com. Bubuieci, cumulat cu Planurile urbanistice generale a sat. Bubuieci, sat. Bîc, sat. Humulești sunt disponibile pe pagina web oficială https://www.primariabubuieci.com/ sau la sediul Primăriei com. Bubuieci situat pe adresa municipiul Chişinău, comuna Bubuieci, str. Toader Bubuiog nr. 28.

Prezentarea documentației urbanistice în baza căruia se vor desfășura audierile publice vor avea loc la data de 30.04.2021, orele 9:00-13:00, pe platforma Google Meet anunțat cu 3 (trei) zile.Proiect de decizie
.pdf
Descarcă PDF • 2.32MB

Planul Urbanistic
.pdf
Descarcă PDF • 13.39MB


448 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page