top of page

Stabilirea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022P R I M Ă R I A C O M U N E I B U B U I E C I ANUNȚĂ


AUDIERE PUBLICĂ


Proiectele de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" și ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022"


Data: 23 noiembrie 2021

Ora: 16:00-17:00

Locație: sala de ședințe din incinta Primăriei com. Bubuieci


Proiectul documentului și materialele aferente le puteți accesa aici:


Agenda


Audierea publică a proiectelor de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" și

,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022"Participanți: Angajații APL, consilierii locali, locuitorii com. Bubuieci


Data: 23 noiembrie 2021, orele 16:00-17:00


Ora Activitate/Subiect

15:50 – 16:00

Invitarea participanților la audierile publice anunțate în incinta sălii de ședințe a Primăriei com. Bubuieci

16:00 – 16:15

Cuvânt de salut din partea Primarului com. Bubuieci, dnul Igor MORARU. Prezentarea participanților și descrierea scopului întrunirii

16:15 – 16:20

Cuvânt de salut din partea dnului Alexei PERCEMLÎ, consilier local și președinte a Comisiei buget și finanțe din cadrul Consiliului local Bubuieci

16:20 – 16:25

Cuvânt de salut din partea dnei Vera MORARU, preceptor fiscal a Primăriei com. Bubuieci

16:25 – 16:55

Desfășurarea audierilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022" și ,,Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022". Luări de cuvânt ale participanților la audieri.

16:55 – 17:00

Concluziile ședinței. Cuvânt de închidere din partea Primarului com. Bubuieci, dnul Igor MORARU116 afișări

Comments


bottom of page