top of page

Circulara inspectoratul general pentru situatii de urgenta al MAI


Statistica incendiilor din ultima perioadă demontrează că în Republica Moldova se înregistrează un număr sporit de arderi necontrolate ca urmare a acțiunilor de igienizare și salubrizarea a terenurilor, precum și aprinderii ilicite a vegetației uscate.

În unele cazuri, cetățenii ard resturile menajere ori vegetația uscată, fără a asigura supraveghere, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiții de vânt ori adăposturi grămezile ce urmează sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării, anexele acestora, precum și masive forestiere, înregistându-se pagube mari, totodată având un impact negativ asupra mediului ambiant.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI, ca organ al administrației publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art.1,3 și 22 ale Legii nr.267 din 09.11.1994, solicită întreprinderea măsurilor de prevenirea și combatere a incendiilor de vegetație uscat:

 1. Interzicerea utilizării focului deschis pentru arderea vegetăției uscate și a altor resturi vegetale

 2. Delimitarea prin fâșii de protecție a localității, ocoalelor silvice, obiectivelor și drumurilor făța de câmpurile de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu.

 3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate, cosirea ierbii uscate, cu transportarea deșeurilor în locuri special destinate întru evitarea aprinderii acestora de la diferite surse de foc.

 4. Respectarea modului stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale de orice proviniența.

 5. Antrenarea tuturor forțelor și mijloacelor de subordonare întru prevenirea și asigurarea executății prevederilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine.

 6. Informarea deținătorilor terenurilor agricole și bazinelor acvatice din zona de cometență, privind obligativitatea realizării următoarelor:

 • interzicerea resturilor vegetale, cu trasportarea în locuri special destinare;

 • delimitarea prin fâșii de protecție a terenurilor gestionate;

 • salubrizarea și igienizarea suprafețelor corpurilor de apă de vegetație uscată;

 • prelucrarea chimică a vegetației corpurilor avatice în scopul micșorăii suprafețelor cu masă combustubilă;

 • asigurarea distanței de siguranță la foc de minimum 15 m dintre zonele agrement și trenurile acoperite cu vegetație uscată.

8 afișări

Comentários


bottom of page