top of page

Concurs pentru cea mai amenajată stradă din Bubuieci!


Primăria Comunei Bubuieci anunță lansarea unui concurs pentru cea mai amenajată stradă din comună!

În scopul promovării spiritului gospodăresc al locuitorilor comunei Bubuieci, al întreținerii exemplare a teritoriului și al susținerii activităților practice de protecție a mediului, în cadrul tradiționalelor campanii de salubrizare, Primarul comunei Bubuieci, în conformitate cu art. 32, alin. 1, din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală", DISPUNE:

  1. Se anunță concursul pentru cea mai amenajată stradă din comuna Bubuieci.

  2. Se aprobă criteriile de apreciere pentru cea mai amenajată stradă din comuna Bubuieci, conform anexei nr. 1.

  3. Se formează Comisia de concurs, conform anexei nr. 2.

  4. Comisia va prezenta rezultatele concursului până la data de 22 mai 2024.

Criterii de Apreciere pentru Cea Mai Amenajată Stradă:

  1. Implicarea Locatarilor în Amenajarea și Întreținerea Străzii: 1-5 puncte

  2. Amenajarea Zonelor Verzi cu Gazoane: 1-5 puncte

  3. Sădirea Arborilor și Arbuștilor Decorativi: 1-5 puncte

  4. Curățarea Arborilor și Arbuștilor Existenți: 1-5 puncte

  5. Amenajarea cu Bănci și Coșuri de Gunoi: 1-5 puncte

  6. Nivelul de Menținere a Curățeniei la Terenurile de Joacă: 1-5 puncte

Membrii comisiei vor aprecia în mod individual nivelul de pregătire și amenajare a străzilor.

Participați și Contribuiți la Îmbunătățirea Comunei Noastre!

Invităm toți locuitorii comunei să se implice activ și să contribuie la întreținerea și amenajarea străzilor lor. Să dovedim că Bubuieci este o comună deosebită prin frumusețea și curățenia sa!

37 afișări

Comentários


bottom of page