top of page

Convocarea şedintei ordinare a Consiliului local Bubuieci din data de 08.06.2023, orele 15:00


I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului comunei Bubuieci pe data de 08 iunie 2023, ora 15:00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:


1. Cu privire la operarea modificărilor în bugetul Primărie com. Bubuieci pentru anul 2023. Raportor: Galina Petica, contabil şef.


2. Cu privire la casarea mijloace fixe. Raportor: Galina Petica, contabil şef.


3. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetăţeni din fondul de rezervă a Primăriei comunei Bubuieci. Raportor: Galina Petica, contabil şef.


4. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din fondul de rezervă a Primăriei comunei Bubuieci. Raportor: Galina Petica, contabil şef.


5. Cu privire la acoperirea cheltuielilor pentru participare la Campionatul Republicii Moldova la box. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind deținerea şi creşterea animalelor productive şi a păsărilor de curte în com. Bubuieci. Raportori: Svetlana Cojocaru, jurist, Nicoleta Lupu, specialist probleme juridice.


7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în com. Bubuieci. Raportori: Svetlana Cojocaru, jurist, Nicoleta Lupu, specialist probleme juridice.


8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor defavorizate din comuna Bubuieci. Raportori: Svetlana Cojocaru, jurist.


9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.4 din 23.01.2014 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social din com. Bubuieci". Raportor: Svetlana Cojocaru, jurist.


10.Cu privire la desfăşurarea Turneului comunei Bubuieci la volei. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


11.Cu privire la desfăşurarea Turneului comunei Bubuieci la fotbal. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


12.Cu privire la desfăşurarea Cupei comunei Bubuieci la fotbal, categoria copii şi juniori. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


13.Cu privire la organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate sărbătorii ,,Ziua Iei". Raportor: Mardari Vera, administrator club.


14.Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Hramului satului Bubuieci. Raportor: Mardari Vera, administrator club; Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


15.Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului local Bubuieci pentru a reprezenta interesele în instanţa de judecată în cauza civilă, dosarul nr. 3- 667/2021. Raportor: Alexandru Furnic, consilier local.


16.Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului local Bubuieci pentru a reprezenta interesele în instanţa de judecată în cauza civilă, dosarul nr. 2- 6881/23. Raportor: Alexandru Furnic, consilier local.


17.Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului local Bubuieci pentru a reprezenta interesele în instanţa de judecată în cauza civilă, dosarul nr. 3- 2672/2021. Raportor: Alexandru Furnic, consilier local.


18.Cu privire la dezvoltarea rețelelor electrice de distribuţie. Raportor: Paiu Nicolae, arhitect-şef.


19.Cu privire la vânzarea lotului pomicol. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


20.Cu privire la inițierea elaborării documentației de urbanism. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


21.Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.14 din 28.01.2021. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


22.Cu privire la expunerea terenului de pământ cu nr. cadastral 0142305289, proprietate privată a APL Bubuieci, la licitaţie publică cu strigare. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


23.Cu privire la încheierea contractului de superficie. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


24.Cu privire la schimbarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului cu nr. cadastral 0142408076. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


25.Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


26.Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


27.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


28.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


29.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


30.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


31.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


32.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


33.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


34.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


35.Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.20 din 31.05.2023 convocarea sedintei ordinare
.pdf
Descarcă PDF • 1.94MB


80 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page