top of page

Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunei BubuieciÎn temeiul prevederilor art.15 alin.(2), alin.(5), art.32 alin.(1) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publică locală, Primarul comunei Bubuieci DISPUNE:


 • Se convocă ședința extraordinară a Consiliului comunei Bubuieci pe data de 10 februarie 2022 , ora 14:00, în sala de ședința a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la planificarea ședințelor ordine a Consiliului local Bubuieci. Raportor: Alexandru Frunicar, consilier local.

 2. Cu privire la deschiderea planurilor la veniturile și cheltuieli în bugetul Primăriei comunei Bubuieci pentru anul 2022. Raportor: Galina Petica, contabil șef.

 3. Cu privire la scutirea parțială de plata pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie Raportor: Galina Petica, contabil șef.

 4. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiarea din soldul disponibil al Primăriei comunei Bubuieci la situația 01.01.2022. Raportor: Galina Petica, contabil șef.

 5. Cu privire la acordarea ajutorului material unor cagorii de cetățeni din fondul de rezervă a Primăriei comunei Bubuieci. Raportor: Galina Petica, contabil șef.

 6. Cu privirea la casarea mijloacelor fixe Reporter: Galina Petica, contabil șef. Corapotor: Galina Căpițiă-Bunescu, șefa IMPS CS Bubuieci.

 7. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de persoane din comuna Bubuieci. Raportor: Galina Petica, contabil șef.

 8. Cu privirea la nortificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-1992 din 28.12.2021. a Deciziei Consiliului local Bubuieci nr.7.2 din 09.12.2021 "Cu privire la modificări în bugetul Primăriei comunei Bubuieci pe anul 2021" Reportor: Galina Petica, contabil șef.

 9. Cu privirea la aprobarea organigramei și statele de personal al I.M.S.P. Centrul de Sănătate Bubuieci pentru anul 2022. Reportor: Galina Petica, contabil șef.

 10. Cu privire la exercitarea interimatului funcției de Secretar al Consiliului local Bubuieci. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 11. Cu privire la atribuirea și autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 12. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 13. Cu privire la aprobarea actului de constatare și planul geometric la modificarea planului cadastral al bunului imobil. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate dlui Cebotari Ion asupra terenului din str. Tradafirilor nr.25, s.Bubuieci, com. Bubuieci. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 15. Cu privire la constatarea modului de folosința a terenului. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 16. Cu privire la operarea completării în decizia consiliului local Bubuieci nr.2.12 din 25.03.2021 "Cu privire la vânzarea-cumpărarea lotului pomicol." Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 17. Cu privire la cererea dnului Vartic Oleg. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 18. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent. Raportor: Tatiana Vișanu, secretar al Consiliului.

 19. Cu privire la cererile cet. Bujeacu Eugen privind operarea modificărilor în titlul de autentificare a dreptului deținătorilor de teren nr. 0142109207 eliberat pe numele Diulgher Dmitri. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 20. Cu privire la cererea cet. Svetlana Mihaila. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci; Cristina Cotovițchi, consilier local Alexandru Furni, consilier local

 21. Cu privirea la modificarea planului cadastral și vânzare-cumpărarea surplusului de teren Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 22. Cu privire la modificarea planului cadastral și vânzare-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 23. Cu privire la modificarea planului cadastral și vânzare-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci

 24. Cu privirea la formarea bunului imobil teren proprietatea publică a APL Bubuieci. Raportor: Ion Motasevici, consilier local

 25. Cu privire la modificarea modului de folosință a terenului proprietatea privată a dlui Mihail Butucel. Raportor: Paiu Nicolae, arhitect-șef.

 26. Cu privire la organizarea activităților cu prilejul 8 Martie în com. Bubuieci. Raporter: Svetlana Cojocari, specialist tineret și sport; Mardari Vera, administrator club.

 27. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru tineret, culturale și sportive pentru anul 2022. Raporter: Svetlana Cojocari, specialist tineret și sport; Mardari Vera, administrator club.

 28. Cu privirea la organizarea Concursului "Dragobetele sărută fetele". Raporter: Svetlana Cojocari, specialist tineret și sport; Mardari Vera, administrator club.

 • Secretarul Consiliului comunei Bubuieci, dna Vișanu Tatiana va aduce la cunoștința consilierilor pct.1 al prezentei dispoziții.

 • Controlul executării prevederilor dispoziții mi-l asum.

22 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page