top of page

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunei Bubuieci


Se convocă ședința ordinară a Consiliului comunei Bubuieci pe data de 07 aprilie 2022, ora 14:00 , în sala de ședință a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la operarea modificărilor în bugetul Primăriei com. Bubuieci pentru anul 2022 .

 2. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din fondul de rezervă a Primăriei comunei Bubuieci.

 3. Cu privire la scutirea parțială de plata pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie

 4. Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a Unității administrative teritoriale Bubuieci

 5. Cu privire desfășurarea Turneului la dame.

 6. Cu privie la Deschiderea sezonului sportiv 2022 în comuna Bubuieci

 7. Cu privire la desfășurarea Turneului comunei Bubuieci la tenis de masă.

 8. Cu privire la organizare și desfășurare activităților cu prilejul Zilei Vitoriei și Zilei Europei.

 9. Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților cu prileul Zilei Familiei.

 10. Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților cu prilejul Zilei Copilului.

 11. Cu privire la organizarea și desfășurarea Hramului satului Bîc.

 12. Cu privire la inițierea elaborării documentației de urbanism.

 13. Cu privire la modificarea modului de folosința a terenului.

 14. Cu privire la acordarea proiectării și construirii.

 15. Cu privire stabilirea zonelor de dezvoltare.

 16. Cu privire la inițierea elbaorării documentației de urbanism.

 17. Cu privire la desemnarea membrilor în Comisia de cenzori a ÎM "Serviciu public de Gospodărie Comunală Bubuieci"

 18. Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul de administrație a ÎN " Serviciu Public de Gospodărie Comunală Bubuieci".

 19. Cu privire la acordarea premiului unic.

 20. Cu privire la operarea modificărilor în Regulamentul privind lucrările de salubrizare în comune Bubuieci.

 21. Cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal cumulate cu Planul Urbanistic de Detaliu pentru masivul cadastral 0142305 și 306 situate în hotarul UAT Bubuieci.

 22. Cu privire la modificare deciziei nr.1.3 din 10.02.2022 "Cu privire la scutirea parțială pentru plata pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație timpurie"

 23. Cu privire la modificarea deciziei nr.1.17 din 10.02.2022 "Cu privire la cererea dlui Vartic Oleg".

 24. Cu privire la modifcarea deciziei nr.1.25 din 10.02.2022 "Cu privie la formarea bunului imobil teren proprietatea publică a APL Bubuieci".

 25. Cu privire la modificare Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT4-340 din 10.03.2022 a Deciziei Consiliului Bubuieci nr.1.11 din 10.02.2022 "Cu privire la autentificare dreptului de proprietate dlui Cebotari Ion asupra terenului din str.Trandafirilor nr.25,s.Bubuieci, comuna Bubuieci".

 26. Cu privire la vânzare-cumpărarea terenului aferent.

 27. Cu privie la modificarea planului cadastral și vânzarea-cumpărarae surplusului de teren

 28. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UAT Bubuieci.

 29. Cu privire la corectarea greșelilor tehnice în Decizia nr.2.8 din 17.03.2020 "Cu privire la înregistrarea dreptului de proprietate"

13 afișări

Comments


bottom of page