top of page

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunei BubuieciCu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului comunei Bubuieci. În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2), alin. (5), art. 32 alin. (1) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul comunei Bubuieci DISPUNE:


I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului comunei Bubuieci pe data de 14 septembrie 2023, ora 15:00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ordine dezi:


1. Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


2. Cu privire la aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului com. Bubuieci cumulate cu Planurile Urbanistice Generale a satelor Bubuieci, Bîc, Humuleşti din com. Bubuieci.Raportor: Paiu Nicolae, arhitect-şef.


3. Cu privire la transmiterea în comodat a obiectivului de menire socială din satul Bîc.Raportor: Paiu Nicolae, arhitect-şef.


4. Cu privire la alocarea surselor financiare din bugetul comunei Bubuieci pe anul 2023.Raportor: Galina Petica, contabil şef.


5. Cu privire la modificări în bugetul Primăriei comunei Bubuieci pe anul 2023.Raportor: Galina Petica, contabil şef.


6. Cu privire la modificări în bugetul Primăriei comunei Bubuieci pe anul 2023.Raportor: Galina Petica, contabil şef.


7. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetăţeni din fondul de rezervă a Primăriei comunei Bubuieci.Raportor: Galina Petica, contabil şef


8. Cu privire la scutirea de plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile de educație timpurie. Raportor: Galina Petica, contabil şef.


9. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Hramului satului Humuleşti. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


10. Cu privire la organizarea închiderii sezonului sportiv în comuna Bubuieci. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


11. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Decadei Tineretului în comuna Bubuieci. Raportor: Svetlana Cojocaru, specialist tineret şi sport.


12. Cu privire la aprobarea Programului acțiunilor şi manifestărilor cultural- artistice dedicate sărbătorii ,,Ziua persoanelor în etate". Raportor: Mardari Vera, administrator club.


13. Cu privire la suspendarea din funcţia de Secretar al Consiliului local Bubuieci pe durata campaniei electorale a dnei Tatiana Vişanu. Raportor: Tatiana Vişanu, Secretar al Consiliului local.


14. Cu privire la stabilirea hotarului Î.P. ,,COOPERATOR-IP" COOP Raportor: Paiu Nicolae, arhitect-şef.


15. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


16. Cu privire la cererea cet. Hriptulova Zinaida privind anularea actului administrativ. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


17. Cu privire la expunerea terenului de pământ cu nr. cadastral 0142305289, proprietate privată a APL Bubuieci, la licitație publică cu strigare. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


18. Cu privire la aprobarea Actului de constatare pe teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


19. Cu privire la stabilirea notei de bonitate a terenului. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


20. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului local nr. 3.25 din 08.06.2023 17. ,,Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent". Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


21. Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


22. Cu privire la anularea dreptului de proprietate din RBI a Departamentului Cadastral a terenului proprietate APL Bubuieci. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


23. Cu privire la anularea dreptului de proprietate din RBI a Departamentului Cadastral a terenului proprietate APL Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


24. Cu privire la constatarea modului de folosință a terenului.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


25. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UTA de nivelul I.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


26. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


27. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietatepublică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


27. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.i.


29. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


30. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


31. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului proprietate publică a UTA Bubuieci.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


32. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


33. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


34. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


35. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren.Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


36. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


37. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.


38. Cu privire la modificarea planului cadastral şi vânzarea-cumpărarea surplusului de teren. Raportor: Igor Moraru, primarul com. Bubuieci.44 DIN 08.09.2023 CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE
.pdf
Descarcă PDF • 2.95MB

61 afișări

留言


bottom of page