top of page

Cu privire la inițierea consultărilor publicePrimarul comunei Bubuieci DISPUNE:

  1. Se inițiază procedura consultărilor publice asupra următoarelor proiecte de decizie: - ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind deținerea şi creşterea animalelor productive şi a păsărilor de curte în com. Bubuieci". - ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în com. Bubuieci". - ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi acordarea ajutorului material persoanelor/familiilor defavorizate din comuna Bubuieci"

  2. Primăria comunei Bubuieci va recepționa la sediul Primăriei pe suport de hârtie sau pe poşta electronică, la adresa: primarie.bubuieci@gmail.com până pe 12.05.2023 toate recomandările şi propunerile parvenite pe marginea proiectelor de decizie descrise la pct. 1 la prezenta decizie.

  3. Se desemnează d-nele: Svetlana Cojocaru - jurist, Nicoleta Lupu - specialist probleme juridice, persoanele responsabile de desfăşurare a procedurilor de consultare publică pe marginea proiectelor de decizie sus-menționate.

  4. Se stabilesc audierile publice pe marginea proiectelor de decizie descrise la pct. 1 la prezenta decizie la data de 16.05.2023, ora 16:00, în incinta Primăriei comunei Bubuieci din str. Toader Bubuiog nr. 28 în sala de şedinţe.


15 din 18.04.2023 inițierea consultărilor publice
.pdf
Descarcă PDF • 773KB


49 afișări

Comments


bottom of page