top of page

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE, COMERȚ ȘI TURISM


Direcția generală econimie, comerț și turism a Cosiliului municipal Chișinău vă aduce la cunoștință că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ( scrisoarea nr.3897 din 29.12.2021 ), în scopul realizării activităților din Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2021 (aprobat din Ordinul nr.47 din 5 martie 2021 ), prin intermediul platformei Zoom, organizează seminare de instruire/mediatizare a reprezentaților autorităților publice locale, deținătorilor de terenuri, privind procedura și condițiile de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare.

Seminarul de intruire se va desfășura pe data de 17 decembrie curent, ora 9:00


Conectarea la conferință:

Identificatorul conferinței: 81222891748

Codul de acces: 394707


În acest context, solicităm respectuos informarea reprezentanților autorităților publice locale și deținătorii de terenuri, despre seminarul respectiv.Agenda Seminarului

Organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin intermediul platformei Zoom, din 17 decembrie 2021, ora 9:00


Participanți:

  • primari

  • ingineri cadastriali

  • producători agricoli

  • deținători de terenuri

  • alte persoane interesate

Durata

Modul instruirii, raportorul

9:00 - 9:10

Înregistrarea participanților

9:10 - 9:20

Actele normative și intrumente de implementare a acțiunilor ce vor fi stimulate din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol din 2021-2025


Augela Dogotari, Șef de srviciu, Serviciul Îmbunătățirii funciare și fond funciar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare9:20 - 9:50

Condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans, pentru mășurile, stabilite în Regulamentul privind conduțiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.


Vasile Nemțanu, Consultant principal, Serviciul îmbunătățiri funciare și fond funciar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

9:50 - 10:10

Elaborarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.


Vasile Nemfanu, Consultant principal. Serviciul îmbunătățirii funciare și fond funciar. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Oportunități de finanțare pentru dezvoltatorii proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare, în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025


Diana Coșalîc, Șef adjunct AIPA
10:10 - 10:30

Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii ​publice rurale în vederea îmbunătățirii funciare și asigurarea managementului durabil al resurselor de sol


Ecaterina Mihalcean, inginer în proiecte de infrastructură, UCIP IFAD

10:30 - 11:30

Discuții. Răspunsuri la întrebări.74 afișări

Comments


bottom of page