top of page

Informare importanta despre activitatile din domeniul vitivinicolDirecția generală economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chisinau intervine cu un apel de informare in legatura cu executarea prevederilor cadrului normativ national ce reglementeaza domeniul vitivinicol. Conform legislatiei in vigoare, orice activitate desfășurata in acest domeniu trebuie inregistrata in Registrul vitivinicol al Republicii Moldova.

  1. Legea viei şi vinului nr. 57/2006, art. 21, alin. 1 şi 1%) Pentru desfăşurarea a cel puţin uneia din activități: fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obținute pe bază de must, produselor obţinute pe bază de vin, producere şi comercializare a strugurilor folosiţi ca materie primă în vinificaţie, agenţii economici trebuie să fie înscrişi în Registrul vitivinicol. Înscrierea în Registrul vitivinicol (...) este gratuită.

  2. Hotărârea Guvernului nr. 292/2017. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova, Capitolul II, pet. 4. Registrul vitivinicol reprezintă o totalitate sistematizată de date despre parcelele viticole cu suprafața mai mare de 0,15 ha, (...); Capitolul IV, pct. 36. Registrul ţine evidenţa subparcelelor/parcelelor viticole de producție-marfă cu o suprafață mai mare de 0,15 ha, cu soiuri de struguri pentru vin de struguri pentru masă

Solicitam suportul in informarea detinatorilor de plantatii viticole de struguri producție marfa pentru vin si pentru masa (persoane fizice sau juridice), despre obligativitatea inregistrarii in Registrul vitivinicol si despre faptul ca nici o unitate vinicolă nu va receptiona, incepand cu anul 2023, struguri la prelucrare de pe plantatii neinregistrate.

Pentru informatii mai detaliate, va rugam sa contactati operatorul responsabil din municipiul Chisinau - Stefan Iamandi la numarul de telefon 06903 1698. Multumim pentru colaborare si suntem siguri ca eforturile comune vor aduce rezultate rodnice in respectarea cadrului normativ national de catre toti actorii din sectorul vitivinicol.


Registrul Vitivinicol

Proprietarul Registrului este statul.

Posesorul Registrului este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Registrator al datelor în Registru este Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.


În Registrul vitivinicol se înregistrează parcelele viticole cu suprafața mai mare de 0,15 ha, plantate cu struguri producție marfă pentru masă sau pentru vin deţinute de persoane fizice sau juridice.


Inregistrarea este gratuită.


Pentru înregistrarea plantaţiei se depune:

  • Cererea—model,

La care se anexează actele necesare pentru efectuarea înregistrării în Registru a subparcelor/parcelelor viticole sunt (pct. 26 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 292/2017);

  1. declaraţia de plantare a parcelei viticole (în cazul în care lipseşte — completată la data întocmirii cereii);

  2. datele referitoare la numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), în cazul deţinerii parcelei viticole în arendă/subarendă, se prezintă doar numărul de identificare al exploatatorului;

  3. copia contractului de arendă/subarendă a parcelei viticole, înregistrat la primăria localităţii sau organul cadastral, după caz;

  4. datele referitoare la numărul de înregistrare, care indică înregistrarea exploatatorului şi/sau a proprietarului/proprietarilor în Registrul de stat al unităților de drept.

  • Primiţi Extrasul din Registru (timp de 10 zile).

  • Primiţi numărul unic de înregistrare.

Pentru consultaţii apelaţi persoana de contact:

Ştefan Iamandi tel. 06903 1698, responsabil de municipiul Chișinău.

26 afișări

Comentarios


bottom of page