top of page

Măsuri specifice de prevenire a incendiilorMinisterul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Direcţia generală prevenție

VĂ INFORMEAZĂ !


Statistica incendiilor din ultima perioadă demonstrează că în Republica Moldova se înregistrează un număr sporit de arderi necontrolate ca urmare a acțiunilor de igienizare a terenurilor, precum şi aprinderii ilicite a vegetaţiei uscate.

În unele cazuri, cetățenii ard miriștile, resturile menajere ori vegetația uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiții de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea șoproanelor locative, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării, anexele acestora, precum şi masive forestiere, înregistrându-se pagube mari, totodată având un impact negativ asupra mediului ambiant.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada dată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI se adresează cu un apel la cetățeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

 • nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt;

 • nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 m față de clădiri, instalații, materiale sau substanțe combustibile;

 • nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere;

 • nu aruncaţi mucuri de ţigară, chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetaţia uscată;

 • respectați modul stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale;

 • cetățenii să se adreseze la primării în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor menajere și vegetației uscată din localitate;

 • supravegheați în permanență copiii și interziceți jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii (chibrituri, brichete, etc.);

 • la depistarea focarelor de ardere apelaţi la număr de telefon 112, şi, după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii, respectând măsuri de securitate, sau părăsiţi locul arderii acoperind gura şi nasul cu o ţesătură umedă.

Во избежание неконтролируемого горения в данный период ГИЧС обращается к гражданам с рекомендациями по соблюдению мер по предупреждению пожаров.

 • не используйте открытый огонь в пожароопасных местах и при ветре;

 • не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под кронами деревьев;

 • не используйте открытый огонь на расстоянии меньше 50 метров до зданий, установок, горючих веществ и материалов;

 • не оставляйте костры без присмотра;

 • соблюдайте установленные правила сбора, хранения и транспортировки растительных отходов;

 • граждане должны обратиться в примэрии для планирования дней и специально оборудованных мест для сбора бытовых отходов и сухой растительности из населенных пунктов;

 • постоянно следите за детьми и запрещайте им игры с источниками, которые могут привести к пожару (спички, зажигалки и т.д.);

 • не бросайте непотушенные сигареты, спички и тлеющие материалы в сухую растительность;

 • при обнаружении очагов возгорания звоните по номеру телефона 112 и, по возможности, примите меры по ликвидации возгорания, соблюдая меры безопасности.

8 afișări

תגובות


bottom of page