top of page

Oportunitate pentru Dezvoltarea Sectorului Zootehnic - Apel de Granturi


Prin prezenta, Direcția generală economie, comerţ şi turism a Consiliului municipal Chişinău vă aduce la cunoștință o oportunitate pentru producătorii din sectorul zootehnic în cadrul Proiectului Investiții pentru Guvernanță, Creştere şi Reziliență în Agricultură (AGGRI).


Unitatea de Implementare a Proiectului AGGRI lansează primul apel de depunere a cererilor pentru granturi destinate susținerii producătorilor din sectorul zootehnic. Această inițiativă are ca scop promovarea dezvoltării durabile și a rezilienței în agricultură, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de lucru și la creșterea competitivității producătorilor locali.


Principalele aspecte ale apelului de granturi includ:

  • Valoare Maximă: Un grant poate ajunge până la 1 milion de dolari SUA, reprezentând nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile.

  • Investiții Eligibile:

  • Construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice.

  • Dotarea exploatațiilor cu tehnică/utilaj/echipament.

  • Dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor.

  • Dotarea exploatațiilor cu abatoare staționare sau mobile.

  • Achiziționarea animalelor de prăsilă.

  • Investiții în eficiența energetică a exploatațiilor (stație de biogaz și panouri fotovoltaice) aferente exploatațiilor zootehnice.

Pentru a accesa lista completă a criteriilor de eligibilitate și a documentelor necesare, vă rugăm să consultați Manualul de alocare a granturilor publicat pe pagina web a Agenției de Investiții în Proiecte (AIPA) la www.aipa.gov.md și pe pagina web a UCIMPA la www.capmu.md.


Perioada de Depunere a Dosarelor: Dosarele pot fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în intervalul 15 ianuarie - 17 mai 2024.


Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi consultate în Manualul de alocare a granturilor.

10 afișări

Comments


bottom of page