top of page

PÂNĂ PE 31 MARTIE 2022 REDUCERI LA ACHITAREA PRIMEI DE ASIGURARE MEDICALĂ OBLIGATORIE ÎN SUMĂ FIXĂ


Până pe 31 martie inclusiv, cetățenii pot beneficia de reduceri în mărime de 50%, 60% sau 75% din valoarea integrală a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), care constituie 4056 de lei. Astfel, proprietarii de teren agricol au parte de reduceri de 75% şi achită 1014 lei. Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reduceri de 60% şi vor plăti 1 622,40 lei.

Fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova vor achita 2 028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare medicală;

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie vor achita prima în mărime integrală.

După data de 1 aprili е 2022, persoanele се nu au achitat рrimа de asigurare in sumă fiхă in termenul legal, achită prima de AOAM in mărimе integrala (4056 lei), cu aplicarea рrеvеdеrilоr аrt. 2З| а Legii 1593/2002- асоrdаrеа statutului de реrsоаnă asigurată peste 7 zile din momentul achitării primei și art. 30 alin. (1) a Legii 1593/2002-cu асhitаrеа penalitatrii de întârziere - 0.1% din рrimа de asigurare pentru fiесаrе zi de intârziere.

15 afișări

Comments


bottom of page