top of page

Planul de măsuri şi Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia în perioada anului 2024


Cu privire la măsurile de combatere și prevenire a răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia), și aprobarea Planului de măsuri și a Programului de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia pe perioada anului 2024 pe teritoriul com. Bubuieci.

Întru implementarea acțiunilor de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei pe teritoriul comunei Bubuieci, pentru a contracara efectele nocive ale acesteia asupra sănătății populației, în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia)

  1. Se aprobă Planul de măsuri și Programul de acțiuni privind profilaxia și combaterea buruienii ambrozia pe perioada anului 2024 pe teritoriul com. Bubuieci.

  2. Se atenționează subiecții responsabili de gestionarea terenurilor despre obligația de desfășurare lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, astfel: cosirea repetată, smulgerea cu rădăcină înainte de înflorire, și eliminarea resturilor în cazul terenurilor intravilane din intravilanul și extravilanul localităților din componența com. Bubuieci.

  3. Toți agenții economici, conducătorii de instituții, persoane fizice, subiecții responsabili de gestionarea terenurilor, vor desfășura lucrări de întreținere a terenurilor prin metode mecanice sau chimice până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia, în scopul distrugerii buruienii și prevenirii răspândirii acesteia.

  4. Dl Anatolie Lupașcu, viceprimar al com. Bubuieci, și dl Alexandru Dodi, administrator I.M. SPGC Bubuieci, în perioada lunilor mai - octombrie, vor verifica și identifica suprafețele și terenurile infectate cu buruiana ambrozia în raza teritorial-administrativă.

  5. Dl Grigore Raevschi, administratorul paginii Web a primăriei com. Bubuieci, va asigura informarea populației cu plasarea anunțului cu privire la măsurile de combatere și prevenire a răspândirii plantei ambrozia pe rețelele de socializare, precum și pe pagina electronică a primăriei com. Bubuieci.

  6. Dl Alexandru Dodi, administrator I.M. SPGC Bubuieci, de comun cu muncitorii angajați ai întreprinderii, vor asigura întreținerea și distrugerea buruienii ambrozia pe terenurile proprietate a APL Bubuieci.

  7. Dna Sofia Melnicenco, administrator IMGFL, va asigura desfășurarea lucrărilor de distrugere și prevenirea răspândirii buruienii pe terenurile administrate.

  8. Nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor, a regulilor de prevenire, răspândire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia) constituie contravenție și se sancționează, în conformitate cu art. 117 art. 189 din Codul contravențional al Republicii Moldova, cu amendă de la 600 până la 6000 lei.29 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

コメント


bottom of page