top of page

Reguli generale de apărare împotriva incendiilor


Direcția generala economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău în scopul asigurării securității la incendiu în perioada pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice din anul 2022, vine cu următoarele recomandări către toți producătorii agricoli și autoritățile de resort:


MĂSURI PREVENTIVE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR

 • Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale;

 • Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m de-a lungul drumurilor și fâșiilor forestiere;

 • Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incendiu și plapome din prelată;

 • La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5m.

 • Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirea depozitului de cereale;

 • Stogurile și stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri și 50 m de la clădiri și instalații;

 • Interzicerea categorică a fumatului și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor;

 • Interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

 • Dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare urmează a fi dotate cu tractoare cu pluguri discuitoare și cisterne cu apă;

 • Asigurare controlului riguros cu privire la securitatea anti-incendiară al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajelor;

 • Organizarea curățării agregatelor și pieselor combinelor și mașinilor antrenate în procesul de recoltare la finele zilei de lucru și/sau până la intrarea tehnicii agricole în lanuri;

 • Desemnarea persoanelor responsabile de sectoare pentru perioada recoltării spicoaselor și colectării nutrețurilor;

 • Organizarea pazei în regim non-stop a lanurilor de grâu și altor culturi cu pericol de incendiu;

 • Asigurarea organizării instruirii personalului antrenat în campania de recoltare.

9 afișări

Comments


bottom of page