top of page

Restricții privind Evacuarea Apei în Scop Tehnologic Piscicol din Bazinele de Apă


Cu scopul de a asigura protecția mediului și a resurselor de apă din zona noastră, dorim să vă informăm cu privire la reglementări referitoare la evacuarea apei din bazinele de apă în scop tehnologic piscicol, în conformitate cu legislația națională.


Potrivit prevederilor articolului 38 alineatul 1 (lit. al și lit. t) din Legea nr. 149/2006 privind piscicultura, dorim să subliniem că este strict interzisă evacuarea apei în scop tehnologic piscicol din bazinele de apă de folosință complexă, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. De asemenea, este interzisă reducerea nivelului minim de apă admisibil în obiectivele acvatice piscicole naturale sau folosirea apei în scopuri industriale, agricole și menajere fără o coordonare prealabilă cu autoritatea emitentă a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei. Contravențiile se sancționează conform legislației în vigoare.


Conform articolului 110 alineatul 5 din Codul Contravențional nr. 2018/2008, evacuarea apei în scop tehnologic piscicol, cu excepția cazurilor de depistare și eradicare a bolilor la pești, se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale pentru persoanele fizice și cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale pentru persoanele juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.


Constatarea și examinarea contravențiilor prevăzute la articolul 110 alineatul 5 se realizează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iar persoanele abilitate cu funcții de control au dreptul să constate contravențiile, să încheie procese-verbale și să aplice sancțiuni.


Dorim să vă reamintim că este responsabilitatea fiecărui deținător de bazin de apă să respecte aceste reguli pentru a proteja mediul și a asigura conservarea fondului piscicol.

5 afișări

Comments


bottom of page