top of page

Strategia de dezvoltare şi inovare a sectorului de tineret a municipiului Chişinău (2023-2028)


Prin prezenta, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință că conform Dispoziției Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/10 din 07 iunie 2023 a fost aprobată Strategia de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028.

Strategia de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028 (SDIST) - este primul document de politici de tineret la nivel local aprobat, este un document - acțiune, care va ghida dezvoltarea sectorului de tineret la nivel municipal.


Prin urmare, DGETS va institui un Grup municipal de lucru în vederea elaborării Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei la nivel municipal în scopul asigurării transparenței și consultanței, DGETS va informa referitor la acțiunile întreprinse la acest capitol.


Atașat, documentul semnat, Anexa: 32 file


Strategia de dezvoltare şi inovare a sectorului de tineret a municipiului Chişinău (2023-2
.
Descarcă • 24.99MB

41 afișări

Comentários


bottom of page