top of page

Subvenții pentru îmbunătățiri funciare și protecție a solului
Primăria Bubuieci dorește să vă informeze cu privire la apelul de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru proiectele de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului, lansat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în colaborare cu Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor a început la data de 12 iunie curent și se va încheia la data de 21 iulie 2023.

Această inițiativă oferă deținătorilor de terenuri posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar din partea statului pentru implementarea următoarelor măsuri:

  1. Prevenirea și combaterea eroziunii solului;

  2. Ameliorarea chimică a solurilor;

  3. Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

Conform criteriilor de eligibilitate stabilite, solicitant al subvențiilor poate fi o persoană juridică/fizică sau o unitate administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, și are intenția de a implementa proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi.

Pentru a solicita subvențiile, dosarul de cerere trebuie să includă următoarele documente:

  1. Cererea de solicitare a subvenției în avans;

  2. Proiectul investițional;

  3. Planul de afaceri;

  4. Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate;

  5. Declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.

Această oportunitate oferită de AIPA vine în sprijinul dezvoltării agricole și protejării mediului înconjurător în comunitatea noastră. Primăria Bubuieci încurajează toți cei interesați să participe la acest apel și să depună cererile în conformitate cu procedurile și termenele stabilite.

Informații suplimentare și detalii despre documentația necesară pot fi obținute prin contactarea Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului Municipal Chișinău.


Vă încurajăm să profitați de această oportunitate și să contribuiți

16 afișări

Comments


bottom of page