top of page

Subvenții pentru îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului


Agenția Națională de Îmbunătăţiri Funciare informează că în conformitate cu Ordinul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare nr. 2 din 12.09.2023, cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans – îmbunătățiri funciare, deținătorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului, începând cu data de 12 septembrie curent și până la 18 octombrie 2023.


Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:

Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii solului;

Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor;

Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor.


Criteriile de eligibilitate prevăd că orice persoană juridică, fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, și intenționează să implementeze un proiect într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, poate solicita aceste subvenții.


Dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente:

  • Cererea de solicitare a subvenției în avans.

  • Proiectul investițional.

  • Planul de afaceri.

  • Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate.

  • Declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.


Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă – 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;


II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.


Pentru depunerea dosarului de solicitare, vă rugăm să vă adresați la oficiul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din aria în care urmează să efectuați investiția.

22 afișări

Comments


bottom of page